Agner Lesch Jörg, marssikapulat

Tanakat kapulat suipolla tipillä.


Lesch Jörg Marching

Signature Series

Hand-selected Hornbeam Wood

17,9 x 405 mm

Weight and Pitch Matched

Premium Quality

Osta tämä
  • 19,90 € EUR